nl-NLfr-FR
Privacy Statement

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

AANSPRAKELIJKHEID

CompuFit BVBA (hierna "CompuFit") stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan CompuFit niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. CompuFit vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat CompuFit geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Ondanks het feit dat CompuFit zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CompuFit niet instaan voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de geboden informatie. Hoewel CompuFit alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. CompuFit geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. CompuFit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verkeerd invoeren van persoonlijke informatie.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij CompuFit en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan CompuFit of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CompuFit

GESCHILLEN

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

WIJZIGINGEN

CompuFit behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

PRIVACYVERKLARING

Wij, CompuFit BVBA (hierna genoemd CompuFit) heten u graag welkom op onze website en stellen uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten op prijs. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is van groot belang voor ons en we willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. In het volgende zullen we uitleggen welke informatie wordt verzameld tijdens uw bezoek op onze website en voor welk doel deze wordt gebruikt.

Toepasselijkheid

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op de website van CompuFit en op de bijbehorende online services van CompuFit. Het is niet van toepassing op mogelijk bestaande links naar externe bedrijven.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een adres en telefoonnummer. Informatie die niet direct gerelateerd is aan uw echte identiteit - zoals voorkeurswebsites of het aantal gebruikers van een pagina - zijn geen persoonsgegevens.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website zullen onze webservers standaard en voor systeemveiligheid de verbindingsgegevens van het verzoekende apparaat, de webpagina's die u bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, informatie over het type browser en besturingssysteem tijdelijk opslaan, evenals de verwijzende website die u eerder bezocht. Gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld tenzij u die informatie vrijelijk openbaar hebt gemaakt, bijvoorbeeld ten behoeve van een accountregistratie, een enquête, voor de uitvoering van een contract of een informatieverzoek.

Gebruik en delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het technische beheer van de webpagina's en voor het voldoen aan uw wensen en eisen, dus meestal voor het verwerken van het met u gesloten contract of voor het beantwoorden van uw verzoek. Alleen als u ons uw toestemming hebt gegeven of als u - voor zover de wettelijke voorschriften hierin voorzien - geen bezwaar heeft gemaakt, gebruiken wij deze gegevens ook voor productgerelateerde enquêtes en marketingdoeleinden.

De bewaartijd van uw gegevens is afhankelijk van het doel. Contractgegevens worden alleen opgeslagen voor de periode die nodig is voor de uitvoering van het contract (we zullen u in detail informeren bij het sluiten van het contract) of als we wettelijk verplicht zijn. Gegevens die worden verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming, worden alleen bewaard zolang uw toestemming van kracht blijft.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen of verkocht aan derden tenzij vereist voor het doel van de contractuele overeenkomst of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Als een voorbeeld, kan het nodig zijn om uw adres- en ordergegevens over te dragen aan onze verkoop- en servicepartners wanneer u bij ons een bestelling plaatst. We zullen u informeren over de ontvangers van uw gegevens in de orderbevestiging.

Informatie van de CGM Group

CGM-bedrijven willen graag contact met u opnemen voor aanbiedingen en nieuws over onze producten en diensten. Wanneer u zich registreert op onze website, vragen wij u om toestemming om u direct marketingberichten te sturen. Informatie over belangrijke wijzigingen in verband met uw bestaande contract als klant van CompuFit (bijvoorbeeld softwareversies) zijn natuurlijk niet afhankelijk van de marketingtoestemming.

Gebruik van cookies

"Cookies" zijn kleine bestanden waarmee wij specifieke informatie over u, de gebruiker, op uw computer kunnen opslaan terwijl u onze website bezoekt. Cookies helpen ons informatie te verzamelen over de frequentie van gebruik en het aantal bezoekers op onze website, evenals het verbeteren van het gebruiksgemak en de efficiëntie voor u als gebruiker. Het doel van het gebruik van deze cookies is om u optimale gebruikersbegeleiding te bieden en om u te "herinneren" dat u de meest gevarieerde internetpagina en nieuwe inhoud kunt presenteren wanneer u ons de volgende keer bezoekt. De inhoud van een cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres, etc. worden niet opgeslagen. Een individueel profiel van uw gebruiksgedrag vindt niet plaats.

Het gebruik van onze aanbiedingen is ook mogelijk zonder cookies. U kunt de opslag van cookies in uw browser uitschakelen, beperken tot bepaalde websites of uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt ook cookies van uw computer verwijderen. Houd er rekening mee dat u in dit geval een beperkte presentatie van de pagina en een beperkte gebruikersbegeleiding mag verwachten.

Gebruik van Pixel Tags

Onze webpagina's maken geen gebruik van zogenaamde pixeltags, webbakens, clear GIF's of andere technieken (hierna pixellabels genoemd) gebruiken om het gebruik en de respons van een website te meten en statistisch te verhogen.

Google Remarketing

Deze website maakt geen gebruik van de remarketingtechniek van Google

Links naar social networks

Door op de "knoppen voor delen" te klikken, zal deze informatie naar Facebook, Twitter, Pinterest, Google, enz. in de Verenigde Staten van Amerika overbrengen en deze daar mogelijk ook opslaan. We gebruiken de zogenaamde 2-klik-techniek op onze website, wat betekent dat de knoppen gedeactiveerd zijn en bij de eerste klik geen verbinding maken met de servers van de social-mediaplatforms. Pas nadat een visuele indicatie is weergegeven en uw daaropvolgende tweede klik wordt u doorgestuurd naar het sociale netwerk van uw keuze.

Links naar websites van derden (links)

Wij hebben geen invloed op de inhoud van de gekoppelde websites van derden. Alvorens te linken, zijn deze websites grondig onderzocht. Toch kan niet worden uitgesloten dat de eigenaren van de respectieve webpagina's de inhoud inmiddels hebben gewijzigd, wat mogelijk de toepasselijke wet schendt of in tegenspraak is met onze bedrijfsfilosofie.

Door te klikken op links van websites van derden die op onze website worden weergegeven of door de gegeven instructies op te volgen, kan dit vervolgens leiden tot het verzamelen van gebruikersgegevens. We hebben geen controle over gegevens die met of zonder toestemming zijn verzameld via advertenties of websites van derden. Als algemene regel raden wij aan de Richtlijnen voor gegevensbescherming van websites te onderzoeken als u zich zorgen maakt over de verzameling en het gebruik van uw gegevens.

Security

CompuFit neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies of misbruik te beschermen. Uw gegevens worden opgeslagen in een veilige werkomgeving die voor het publiek ontoegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens tijdens verzending gecodeerd met de nieuwste technologie. Dit betekent dat de communicatie tussen uw computer en de CGM-servers plaatsvindt met behulp van een gevestigde coderingstechniek, indien ondersteund door uw browser. Als u per e-mail contact wilt opnemen met CompuFit, houd er dan rekening mee dat de privacy van de verzonden informatie niet kan worden gegarandeerd, aangezien de e-mailinhoud mogelijk door derden wordt gezien. We raden u dus aan om post te gebruiken wanneer u vertrouwelijke informatie wilt verzenden.

Uw rechten

U hebt recht op informatie over opgeslagen persoonsgegevens, evenals het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u toestemming geeft aan CGM, hebt u het recht om het op elk moment in te trekken met ingang van kracht voor de toekomst. Wij verbinden ons ertoe om alle gegevens die over u zijn verzameld te verwijderen. Daarbij zijn wij echter wettelijk verplicht om mogelijke commerciële en fiscale bewaartermijnen in acht te nemen die onmiddellijke verwijdering van deze gegevens kunnen voorkomen. Als deze redenen van invloed zijn op de verwijdering, informeren we u hierover.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet correct verwerken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Elke versie van deze privacyverklaring moet worden geïdentificeerd aan de hand van de datum en versie aan het einde van dit document. We archiveren ook alle eerdere versies van deze privacyverklaring voor het geval u een eerdere versie op afroep wilt raadplegen.

Verantwoordelijk voor CompuFit, Daktari en CGM Belgium

Stefan Bartosch

Data Protection Officer

Hilgers Fred
CompuGroup Medical Belgium
dpo.be@cgm.com

Verantwoordelijke authoriteit

Voor CompuGroup Medical Belgium bvba is:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Versie: 2.0
Datum: 04/06/2019